Ubezpieczenia na życie dla Klientów PKO BP SA, którzy są Posiadaczami Kart kredytowych

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie. W ofercie od 09.01.2016 r.

 • Szczegóły oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa i Okres Ubezpieczenia

 • Składka ubezpieczeniowe

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak otrzymać świadczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego Warto?

 • Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę Kredytobiorcy oraz jego bliskim w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia – wystarczy tylko podpisać Deklarację Przystąpienia.

Dokumenty do pobrania

Dokumentacja obowiązująca od 25.05.2018 r.:

OWU grupowego ubezpieczenia na życie dla posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego SA

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Karta Produktu grupowego ubezpieczenia na życie

Dokumentacja obowiązująca od 09.01.2017 r.:

Karta Produktu obowiązuje od 08.06.2017

OWU dla Klientów PKO Banku Polskiego, którzy są posiadaczami kart kredytowych

OWU dla Klientów PKO Banku Polskiego, którzy są posiadaczami kart kredytowych obejmujące szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Karta Produktu grupowego ubezpieczenia na życie

Karta Produktu grupowego ubezpieczenia utraty dochodu albo leczenia szpitalnego oraz grupowego ubezpieczenia na życie

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz grupowego ubezpieczenia na życie

 

Dokumentacja obowiązująca do 08.01.2017 r.:

OWU dla Klientów PKO Banku Polskiego, którzy są posiadaczami kart kredytowych

OWU dla Klientów PKO Banku Polskiego, którzy są posiadaczami kart kredytowych obejmujące szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Karta Produktu grupowego ubezpieczenia na życie

Karta Produktu grupowego ubezpieczenia utraty dochodu albo leczenia szpitalnego oraz grupowego ubezpieczenia na życie

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz grupowego ubezpieczenia na życie