2017-05-04 13:04

GAP Casco/Ubezpieczenie na wypadek straty finansowej (GAP) dla Klientów PKO Leasing(M)


Lista wymaganych dokumentów:

  • dokumenty potwierdzające szkodę całkowitą sporządzone przez ubezpieczyciela AC/OC, zawierające co najmniej następujące dane: wartość pojazdu na dzień powstania szkody całkowitej, wyliczenie szkody całkowitej, wartość pozostałości (nie dotyczy szkód kradzieżowych);
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • kopię faktury zakupu pojazdu;
  • kopię polisy potwierdzającej zawarcie umowy AC;
  • kopię ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania z tytułu szkody całkowitej sporządzonej przez ubezpieczyciela AC/OC.