Udane półrocze PKO Ubezpieczenia

  • Wynik finansowy netto po drugim kwartale wyniósł 29,1 mln zł przekraczając zakładane cele finansowe
  • PKO Ubezpieczenia ma już 1,5 mln klientów i stale rozwija ofertę ubezpieczeń
  • Towarzystwo wprowadziło pierwszy, samodzielny produkt ochronny OnkoPlan i objęło już ochroną ponad 1500 klientów PKO Banku Polskiego

Po sześciu miesiącach bieżącego roku PKO Ubezpieczenia osiągnęło wynik finansowy netto na poziomie 29,1 mln złotych – ponad dwukrotnie przewyższając wynik osiągnięty w analogicznym okresie w 2017 r. Spółki w pierwszym półroczu 2018 r. zebrały łącznie 535,5 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 253,7 mln zł, a spółka majątkowa 281,8 mln zł.

Zadowalające rezultaty finansowe Towarzystwa to efekt bardzo dobrego wyniku technicznego w produktach majątkowych oraz wyniku inwestycyjnego na środkach własnych. To również konsekwencja optymalizacji modelu operacyjnego przeprowadzonej w 2017 r., która umożliwiła utrzymanie kosztów administracyjnych na niskim poziomie.

Spółki udoskonaliły procesy obsługowe dzięki postępującej automatyzacji – skrócono czas likwidacji szkód i wypłaty świadczeń o 25%, a reklamacje rozpatrywane były o 30% szybciej w stosunku do ubiegłego roku. Udział szkód likwidowanych w tzw. szybkiej ścieżce, z jak najmniejszym zaangażowaniem klienta, zwiększył się z 30% w 2017 r. do 50% na koniec pierwszego półrocza 2018 r. W pierwszej połowie 2018 r. Towarzystwo wypłaciło blisko 19 mln zł świadczeń z produktów ochronnych, co stanowi wzrost o 25 % w stosunku do I półrocza 2017 r.

Mamy jasno sprecyzowane plany dotyczące rentownej działalności. Skupiamy się nie tylko na poszerzaniu naszej oferty ubezpieczeń, ale też chcemy być liderami zachodzących zmian w rozwoju nowych technologii w branży ubezpieczeniowej. W tym celu powołaliśmy zespół innowacji, który będzie odpowiedzialny za rozwiązania Insurtech. Klienci oczekują coraz większej satysfakcji z ochrony ubezpieczeniowej – przyjaznego doświadczenia w zakupie i dostępności ubezpieczeń. Dokładamy starań, aby wprowadzane przez nas innowacje służyły temu jak najlepiej – mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpiecza już ponad 1,5 miliona klientów – 778 tysięcy stanowią klienci spółki życiowej, z kolei spółka majątkowa obsługuje już ponad 734 tysiące osób. Wzrastająca liczba ubezpieczonych jest potwierdzeniem, że produkty PKO Ubezpieczenia zyskują zaufanie i trafiają w oczekiwania. Klienci Towarzystwa mogą korzystać nie tylko z różnorodnej oferty ubezpieczeń będących dopełnieniem oferty bankowej, ale i produktów niepowiązanych. Przykładem tego jest wprowadzenie ubezpieczenia OnkoPlan – pierwszego, samodzielnego produktu ochronnego dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej. W krótkim czasie od uruchomienia sprzedaży PKO Ubezpieczenia ma już ponad 1500 klientów, którzy ubezpieczyli się od nowotworu. Ubezpieczenie onkologiczne to nie tylko zabezpieczenie na wypadek diagnozy nowotworu, ale też rodzaj profilaktyki w walce z chorobą, która jest dużym wyzwaniem współczesnych czasów. Tym bardziej cieszymy się, że ubezpieczenie OnkoPlan już na wstępie sprzedaży, spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony naszych klientów – dodaje Sławomir Łopalewski.

Towarzystwo zakłada utrzymanie realizowanego tempa rozwoju i wysokiego wyniku finansowego w kolejnych kwartałach. Najbliższe działania przewidują koncentrację na dalszym udoskonalaniu obecnej oferty produktów powiązanych, poszukiwaniu nowych i oczekiwanych przez klientów produktów ubezpieczeniowych oraz na rozwoju obsługi poprzez m.in. wykorzystanie nowych technologii.

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego – jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Cele biznesowe PKO Ubezpieczenia wynikają wprost ze strategii Grupy PKO Banku Polskiego, która zakłada budowę pozycji lidera w segmencie bancassurance.

W perspektywie najbliższych lat PKO Ubezpieczenia planuje konsekwentnie zwiększać udziały rynkowe i dzięki ścisłej współpracy z PKO Bank Polski znaleźć się w czołówce ubezpieczycieli na krajowym rynku. PKO Ubezpieczenia obsługuje ponad 1,5 mln klientów.