PKO Ubezpieczenia z rekordowym wynikiem finansowym w 2018 r.

  • PKO Ubezpieczenia w 2018 r. osiągnęło wynik finansowy w wysokości 59,6 mln zł – znacznie przewyższając wynik finansowy z 2017 r.
  • Spółki zebrały łącznie 1 088 mln zł składki przypisanej brutto – w tym spółka życiowa 501,1 mln zł, spółka majątkowa 586,9 mln zł – i odnotowały wzrost przypisu składki o 18%   w porównaniu do 2017 r.
  • W ramach realizowanej strategii, Towarzystwo udostępniło w sieci oddziałów PKO Banku Polskiego pierwszy samodzielny produkt ochronny OnkoPlan oraz rozpoczęło sprzedaż we własnym kanale direct

wynikiPKO Ubezpieczenia zamyka 2018 r. rekordowym wynikiem finansowym w wysokości 59,6 mln zł. Po dwunastu miesiącach 2018 r. obie spółki osiągnęły wyniki sprzedaży znacząco powyżej zakładanych planów. Towarzystwo zebrało łącznie 1,088 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 501,1 mln zł, a spółka majątkowa 586,9 mln zł. Udział PKO Ubezpieczenia w rynku bancassurance stale się umacnia i wyniósł ok. 13% na koniec 2018 r., w produktach ochronnych blisko 27%.

To był bardzo dobry rok. Wypracowaliśmy rekordowy wynik finansowy i odnotowaliśmy wzrosty sprzedaży we wszystkich najważniejszych liniach produktowych. Dzięki poprawie efektywności i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju mamy rentowny, zdrowy biznes. Niezmiennie priorytetem pozostaje dla nas profesjonalna obsługa klientów. Szukamy nowych rozwiązań technologicznych, które będą dalej tę obsługę doskonalić – mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Ubezpieczenia.

Wprowadzone w 2018 r. usprawnienia w procesach obsługowych skróciły czas realizacji wypłat i likwidacji szkód. Ponad 51% zgłoszeń
w spółce majątkowej zostało rozpatrzonych w tzw. szybkiej ścieżce, w oparciu o kontakt telefoniczny z klientem. Łącznie obie spółki obsłużyły ponad 10 tys. szkód i roszczeń wypłacając w spółce życiowej 32 mln zł świadczeń z produktów ochronnych i blisko 9 mln zł z produktów majątkowych.

Najbliższe działania PKO Ubezpieczenia przewidują koncentrację na poszukiwaniu dalszych rentownych obszarów rozwoju i doskonaleniu obecnej oferty produktów oraz dalszą optymalizację procesów obsługowych. W kolejnych latach, obok nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem skali i zakresem prowadzonej działalności, PKO Ubezpieczenia zakłada utrzymanie dynamicznego wzrostu wyniku oraz parametrów efektywności finansowej.

Poszukujemy dalszych czynników wzrostu, które umożliwią nam utrzymanie obecnej rentowności. Jednym z najważniejszych działań biznesowych będzie poszerzanie oferty ubezpieczeń, w tym produktów niepowiązanych z ofertą bankową. Ubiegły rok pokazał, że klienci oczekują kompleksowych rozwiązań, które adresują ich prawdziwe potrzeby ubezpieczeniowe. Dobre wyniki sprzedaży OnkoPlanu, naszego nowego ubezpieczenia onkologicznego, są tego najlepszym dowodem. Możliwości rozwoju widzimy także w poszerzaniu naszej obecności w kanałach sprzedaży online – iPKO, IKO oraz kanale direct, który właśnie uruchomiliśmy. Chcemy maksymalnie uczestniczyć w transformacji cyfrowej, która jest ważną częścią strategii Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – dodaje Sławomir Łopalewski.  

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego – jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Cele biznesowe PKO Ubezpieczenia wynikają wprost ze strategii Grupy PKO Banku Polskiego, która zakłada budowę pozycji lidera w segmencie bancassurance. W perspektywie najbliższych lat PKO Ubezpieczenia planuje konsekwentnie zwiększać udziały rynkowe i dzięki ścisłej współpracy z PKO Bank Polski znaleźć się w czołówce ubezpieczycieli na krajowym rynku. PKO Ubezpieczenia obsługuje blisko 1,7 mln klientów.