OnkoPlan – polisa onkologiczna od PKO Ubezpieczenia w ofercie PKO Banku Polskiego

OnkoPlan – polisa onkologiczna od PKO Ubezpieczenia w ofercie PKO Banku Polskiego

  • OnkoPlan to ubezpieczenie onkologiczne, które zapewnia pomoc w przypadku zdiagnozowania choroby nowotworowej.
  • OnkoPlan obejmuje m.in.: ochronę w przypadku pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy zdiagnozowany w trakcie trwania polisy, wsparcie finansowe do 100 tys. zł, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą do 1 mln EUR.
  • Produkt przeznaczony dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego.

OnkoPlan powstał przy udziale i zaangażowaniu klientów PKO Banku Polskiego. Rozmowy w tak trudnym temacie jakim jest choroba nowotworowa pokazały, że klienci oczekują od ubezpieczenia czegoś więcej niż tylko zapewnienia wsparcia finansowego – mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Ubezpieczenia. – W sytuacji kiedy życie ulega istotnej zmianie z powodu choroby nowotworowej, klienci chcieliby otrzymać realną pomoc. To była myśl przewodnia naszych prac nad konstrukcją i zakresem świadczeń w ubezpieczeniu – dodaje Sławomir Łopalewski.

OnkoPlan to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc w razie zachorowania na nowotwór złośliwy zdiagnozowany po raz pierwszy w trakcie trwania polisy. Ochrona obejmuje także zachorowanie na nowotwór in situ (tzw. nowotwór przedinwazyjny), z wyjątkiem raka skóry. OnkoPlan oferuje szeroki zakres wsparcia zarówno podczas leczenia onkologicznego, jak i po zakończeniu terapii.

Zachorowanie na raka to sytuacja kryzysowa nie tylko dla chorego, ale także jego rodziny. Ubezpieczenie OnkoPlan można traktować jako rodzinny program antykryzysowy na wypadek takiej sytuacji. Korzystając z tego planu ubezpieczony uzyskuje pomoc w leczeniu i utrzymaniu normalnego funkcjonowania rodziny w czasie choroby. Zakres świadczeń z polisy tworzy parasol, który chroni jego i najbliższych – między innymi zapewnia opiekę na czas leczenia dla nieletnich dzieci i osób niesamodzielnych, wymagających opieki oraz stwarza warunki do spokojnego prowadzenia zaawansowanej kuracji – mówi Danuta Gołaszewska dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty Ubezpieczeń, PKO Banku Polskiego.

Polisa jest dostępna w placówkach PKO Banku Polskiego dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej, w jednym z trzech wariantów:

  • Komfort – świadczenia w ramach tej opcji to suma ubezpieczenia 70 tys. zł, druga opinia medyczna, pakiet PKO Pomoc Medyczna,
  • Premium – świadczenia w ramach tej opcji to suma ubezpieczenia 40 tys. zł, druga opinia medyczna, pakiety PKO Opieka Medyczna za granicą do 1 mln EUR i PKO Pomoc Medyczna,
  • Premium Plus – to pakiet świadczeń analogiczny do pakietu Premium, różniący się wysokością sumy ubezpieczenia, która wynosi w tym wariancie 100 tys. zł.

W ramach polisy PKO Ubezpieczenia wypłaci sumę ubezpieczenia, którą ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na wsparcie najbliższych czy dalsze leczenie w kraju. Ubezpieczenie zakłada także weryfikację diagnozy, tzw. drugą opinię medyczną z przedstawieniem dostępnych możliwości leczenia. W wariantach Premium i Premium+ ubezpieczony może w ramach opcji PKO Opieka Medyczna za granicą podjąć leczenie w rekomendowanym szpitalu poza granicami kraju. Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty leczenia do 1 mln EUR. Dodatkowo, PKO Ubezpieczenia zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu oraz zakwaterowania w miejscu leczenia za granicą nie tylko osoby ubezpieczonej, ale również bliskich czy dawców. W przypadku konieczności zakupu w Polsce leków zapisanych po hospitalizacji za granicą, ubezpieczony może otrzymać refundację do100 tys. zł. Pakiet PKO Pomoc Medyczna dostępny w każdym wariancie ubezpieczenia zapewnia specjalistyczną pomoc psychoonkologa, dietetyka, opiekę nad dziećmi w trakcie kuracji.

Co roku u prawie 150 tys. Polaków diagnozuje się chorobę nowotworową. Eksperci prognozują dalszy wzrost zachorowalności. Nowotwór oprócz skomplikowanej terapii niesie ze sobą także wydatki finansowe i obciążenie domowego budżetu. Są to koszty związane nie tylko z procesem leczenia, ale też szeregiem wspierających usług i z zapewnieniem potrzebnej opieki po leczeniu. OnkoPlan jest rozwiązaniem, które pomaga pacjentom wyjść naprzeciw tym wymaganiom i w pełni skoncentrować się na leczeniu.

PKO Ubezpieczenia

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego – jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach marki PKO Ubezpieczenia funkcjonują dwie spółki: życiowa – PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz majątkowa – PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cele biznesowe PKO Ubezpieczenia wynikają wprost ze strategii Grupy PKO Banku Polskiego, która zakłada budowę pozycji lidera w segmencie bancassurance. W perspektywie najbliższych lat, PKO Ubezpieczenia planuje konsekwentnie zwiększać udziały rynkowe i dzięki ścisłej współpracy z PKO Bank Polski, znaleźć się w czołówce ubezpieczycieli na krajowym rynku. PKO Ubezpieczenia obsługuje 1,4 mln klientów.