Bezpieczny plan – nowe ubezpieczenie na życie z sumą do 1 mln zł dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego

bezpieczny

Bezpieczny Plan to ubezpieczenie na życie, które może zapewnić bliskim wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej
• Klienci sami decydują o wysokości sumy ubezpieczenia od 300 tys. zł do 1 mln zł i otrzymują gwarancję niezmienności składki przez 5 lat obowiązywania umowy ubezpieczenia
• Towarzystwo oferuje dodatkową możliwość obniżenia składki o 20% w przypadku zakupu ubezpieczenia w pakiecie z ubezpieczeniem onkologicznym OnkoPlan

Ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan z wysoką sumą ubezpieczenia to atrakcyjne rozwiązanie odpowiadające na potrzeby naszych klientów, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Wskazały one, że kluczową wartością dla ankietowanych jest zabezpieczenie rodziny. Chcemy także zachęcać klientów do stałego poszerzania ochrony ubezpieczeniowej. Sprzyjać temu może zakup Bezpiecznego Planu w pakiecie z ubezpieczeniem onkologicznym OnkoPlan. Przy zakupie tych dwóch ubezpieczeń klienci dodatkowo otrzymają atrakcyjny rabat w składce – mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń. Oferując premiowaną sprzedaż ubezpieczeń w pakiecie, chcemy zachęcić klientów do zatroszczenia się o finansową przyszłość najbliższych oraz szerokie wsparcie dla siebie w razie diagnozy choroby nowotworowej – dodaje Sławomir Łopalewski.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie jest możliwe po wypełnieniu wniosku i złożeniu krótkiej ankiety medycznej dotyczącej stanu zdrowia. Przy sumach ubezpieczenia przewyższających 500 tys. zł lub wieku klienta powyżej 55 lat wymagane są dodatkowe badania medyczne. Składka wyliczana jest indywidualnie i jej wysokość jest stała przez okres 5 lat obowiązywania umowy ubezpieczenia. Zaletą oferty jest objęcie klienta pełną ochroną ubezpieczeniową już od następnego dnia po zawarciu docelowej umowy ubezpieczenia. W przypadku konieczności wykonania badań medycznych, do czasu weryfikacji medycznej, klient otrzymuje tymczasową ochronę na jeden miesiąc.

Klienci mają możliwość zakupu ubezpieczenia Bezpieczny Plan razem z ubezpieczeniem onkologicznym OnkoPlan. Posiadając te dwa ubezpieczenia zyskują nie tylko zabezpieczenie finansowe bliskich na wypadek swojej śmierci, ale także realną pomoc medyczną i finansową dla siebie w razie diagnozy choroby nowotworowej. Dodatkowo, zakup w pakiecie tych dwóch ubezpieczeń jest premiowany rabatem w składce, w wysokości 20 proc. na każde ubezpieczenie wchodzące w skład tego pakietu. Przykładowo, jeśli klient w wieku 45 lat zdecyduje się na zakup ubezpieczenia na życie Bezpieczny Plan z sumą ubezpieczenia w wysokości 500 tys. zł i ubezpieczenia OnkoPlan w wariancie Premium, wówczas zapłaci składkę miesięczną łącznie w wysokości 202,46 zł. W przypadku zakupu ubezpieczeń oddzielnie, łączna wysokość składek miesięcznych wyniosłaby 253,08 zł, czyli o ponad 50 zł więcej niż w pakiecie. Oferowanie jednej z umów ubezpieczenia nie jest uzależnione od oferowania drugiej z umów ubezpieczenia. Klienci mogą skorzystać z rabatu również wtedy, jeśli zakupili ubezpieczenie OnkoPlan przed 15 lipca br. i chcieliby uzupełnić posiadaną ochronę o ubezpieczenie na życie Bezpieczny Plan.

Bezpieczny Plan jest dostępny w placówkach PKO Banku Polskiego u doradców Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej, a premiowana sprzedaż Pakietu Ubezpieczeń obowiązuje od 15 lipca br. do czasu jej odwołania.

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego – jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Cele biznesowe PKO Ubezpieczenia wynikają wprost ze strategii Grupy PKO Banku Polskiego, która zakłada budowę pozycji lidera w segmencie bancassurance. W perspektywie najbliższych lat PKO Ubezpieczenia planuje konsekwentnie zwiększać udziały rynkowe i dzięki ścisłej współpracy z PKO Bank Polski znaleźć się w czołówce ubezpieczycieli na krajowym rynku. PKO Ubezpieczenia obsługuje ponad 1,8 mln klientów.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.