BEZPIECZNY KAPITAŁ + WZNOWIENIE SPRZEDAŻY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z GWARANTOWANĄ STOPĄ ZWROTU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lipca 2017 r. wznawiamy sprzedaż oferty „Bezpieczny Kapitał +” – indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z gwarantowaną stopą zwrotu. Oferta ubezpieczenia została przygotowana przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Bankiem Polskim dla klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej.

Ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowaną stopą zwrotu skierowane jest do klientów PKO Banku Polskiego, którzy w bezpieczny sposób chcą budować i pomnażać kapitał na przyszłość, a jednocześnie chronić swoje życie i zdrowie, w tym w szczególności:

  • poszukują produktu oszczędnościowego o średnioterminowym horyzoncie czasowym na 5 lat,
  • zainteresowani są ochroną ubezpieczeniową na życie,
  • poszukują produktu z gwarantowaną stopą zwrotu,
  • ukończyli 18 lat, ale w momencie podpisania umowy nie przekroczyli 70 lat.

„Bezpieczny Kapitał +” łączy możliwość pomnażania kapitału, zapewniając stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 1,8% w skali roku, z realną ochroną zdrowia i życia ubezpieczonego oraz jego bliskich. W ramach części ochronnej „Bezpiecznego Kapitału +”, klienci mają do wyboru trzy pakiety: „Moja Rodzina”, „Moje Zdrowie” oraz „Moje Dziecko”, zróżnicowane pod kątem zakresu ochrony, który można dopasować do swoich potrzeb.

Pakiet „Moja Rodzina” jest przeznaczony dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu finansowym swoich bliskich. W ramach produktu ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące ryzyka: śmierć każdego z partnerów, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz inwalidztwo. W pakiecie „Moje Zdrowie”, dedykowanym zarówno osobom aktywnym zawodowo, jak i osobom będącym na emeryturze, ochrona ubezpieczeniowa zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku poważnego zachorowania (m.in. zawał serca, udar, transplantacja), leczenia szpitalnego i śmierci. Bezpieczeństwo finansowe dziecka w sytuacji, kiedy rodziców zabraknie, gwarantuje pakiet „Moje Dziecko”. Z tego wariantu ubezpieczenia mogą korzystać osoby, które mają dziecko w wieku do 13 lat.

Przed zawarciem Umowy prosimy o  zapoznanie się z istotnymi informacjami, m.in.: warunkami zawarcia Umowy, warunkami świadczenia ochrony i okresem jej trwania, kosztami, wysokościami świadczeń oraz z informacjami o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, w tym o okresach karencji. Informacje te znajdują się w OWU oraz Karcie Produktu