Dostęp i pierwsze logowanie do serwisu Twoja Polisa

1. Jak uzyskać dostęp do serwisu Twoja Polisa?

Możliwość korzystania z serwisu Twoja Polisa mają Klienci PKO Życie Towarzystwo ubezpieczeń SA, którzy zawarli umowę ubezpieczenia o charakterze grupowym (Ubezpieczony) lub indywidualną umowę ubezpieczenia (Ubezpieczający).

Jeśli podczas podpisywania umowy ubezpieczenia wyraziłeś chęć korzystania z serwisu Twoja Polisa, razem ze swoją umową ubezpieczenia, otrzymasz:

 • Indywidualny ośmiocyfrowy numer Klienta – Identyfikator (widoczny na Polisie);
 • Wiadomość SMS, wysłaną na wskazany na etapie zawierania umowy numer telefonu komórkowego, zawierającą hasło pierwszego logowania do serwisu Twoja Polisa;

Jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie w PKO Ubezpieczenia i nie masz jeszcze dostępu do serwisu Twoja Polisa, a chciałbyś z niego korzystać, powinieneś:

 • Wypełnić wniosek o nadanie dostępu do serwisu Twoja Polisa. Pobierz wniosek o dostęp do serwisu Twoja Polisa;
 • Wysłać wypełniony wniosek na adres: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, z dopiskiem Dział Obsługi Klienta;
 • W odpowiedzi otrzymasz: Wiadomość SMS z jednorazowym hasłem pierwszego logowania, na nr telefonu komórkowego, który wskazałeś we wniosku oraz login- Identyfikator, który prześlemy do Ciebie listownie, na wskazany adres korespondencyjny.

2. Pierwsze logowanie do serwisu Twoja Polisa.

Pierwsze logowanie do serwisu odbywa się poprzez użycie otrzymanego, 8-cyfrowego identyfikatora oraz jednorazowego hasła logowania. Hasło i numer klienta (Identyfikator) pozwalają zidentyfikować Cię, jako klienta PKO Ubezpieczenia.
Po pierwszym poprawnym zalogowaniu się do serwisu zostaniesz poproszony o zdefiniowanie swojego indywidualnego hasła. Twoje dane oraz hasło logowania dostępne są w zakładce „Twój profil”. To tam zdefiniujesz swoje indywidualne hasło logowania do serwisu.

Kolejne logowania do serwisu przeprowadzisz korzystając wyłącznie ze swojego, nowo zdefiniowanego hasła.

3. Jak utworzyć bezpieczne hasło logowania do serwisu Twoja Polisa?

W każdej chwili możesz ustanowić lub zaktualizować swoje dotychczasowe hasło logowania, które ułatwi Ci dostęp do serwisu. Zrób to samodzielnie po zalogowaniu do serwisu wybierając „Twój profil”, a następnie „Zmień hasło”.

Ważne! Twoje nowe hasło do serwisu Twoja Polisa, powinno:

 • zawierać co najmniej 8 znaków,
 • różnić się od 10 poprzednich haseł do serwisu,
 • zawierać przynajmniej jedną małą literę,
 • zawierać przynajmniej jedną wielką literę,
 • zawierać przynajmniej jedną cyfrę,
 • zawierać przynajmniej jeden znak specjalny,
 • powinno być traktowane jako informacja poufna,
 • powinno być inne niż to, które wykorzystujesz przy logowaniu się do pozostałych serwisów internetowych tj. np.: poczta email, portale społecznościowe, serwisy bankowe.

Hasło dostępu jest wprowadzane w postaci niejawnej, tj. w formie gwiazdek lub kropek.

Pamiętaj!

1. Pracownik Towarzystwa nigdy nie zażąda od Ciebie ujawnienia Twojego hasła logowania do serwisu!

2. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Twojego hasła logowania do naszego serwisu, zmień je niezwłocznie – zaloguj się do serwisu, wybierz „Twój profil” a następnie „Zmień hasło”.

3. Hasła pierwszego logowania możesz użyć wyłącznie do pierwszego logowania do serwisu . Tuż po wprowadzeniu hasła pierwszego logowania serwis poprosi Cię o podanie Twojego indywidualnego hasła, które będzie wymagane przy kolejnym logowaniu do serwisu.

4. Jeżeli nie posiadasz lub nie pamiętasz hasła do logowania do serwisu, nada Ci je konsultant naszej Infolinii.

5. W celu uzyskania pomocy w ustawieniu dostępu do serwisu Twoja Polisa prosimy o kontakt z Infolinią PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pod numerem telefonu: 801 231 500 (Infolinia czynna w godzinach: 8:00 – 19:00, opłata za połączenie według cennika operatora).

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PKO Ubezpieczenia pod numerem 801 541 500. Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.