Bezpieczne logowanie do serwisu Twoja Polisa

1. Zawsze wprowadzaj adres strony serwisu Twoja Polisa ręcznie.

2. Sprawdź, czy adres strony w oknie przeglądarki wygląda następująco: https://twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl/

3. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej, zielonej kłódki. W zależności od przeglądarki, ikona kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.

https

4. Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa.
Do danych certyfikatu możesz dotrzeć poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę kłódki. Po kliknięciu zobaczysz szczegóły dotyczące certyfikatu, z których dowiesz się, że został on wystawiony dla domeny https://twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl/
Możesz się z nich również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonało PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

5. Logując się do serwisu Twoja Polisa, nigdy nie korzystaj z linków nieznanego pochodzenia, umieszczonych w wiadomościach e-mail i SMS, bądź na stronach www nienależących do PKO Ubezpieczenia.

6. Nie ujawniaj danych do logowania (loginu, haseł) innym osobom, nie podawaj ich na żądanie podmiotów trzecich.

7. Pamiętaj, że podczas logowania do serwisu wymagane jest wpisanie jedynie loginu i hasła dostępu – nigdy kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Jeśli na ekranie logowania bądź bezpośrednio po wprowadzeniu danych do logowania pojawi się prośba o podanie innych danych lub kodu z narzędzia autoryzacyjnego, przerwij proces i skontaktuj się z Infolinią lub napisz do nas wiadomość mailowo, na adres: bezpieczenstwo@pkoubezpieczenia.pl.

8. Weryfikuj prezentowane w serwisie informacje o dacie i godzinie ostatniego poprawnego zalogowania oraz ostatniej nieudanej próby logowania – w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieścisłości, zgłoś ten fakt na Infolinię.

Jeżeli wygląd strony logowania wzbudzi Twoje zaniepokojenie, ZANIM SIĘ ZALOGUJESZ, skontaktuj się z Infolinią PKO Ubezpieczenia pod numerem 801 541 500. Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Możesz również wysłać wiadomość mailową na adres bezpieczenstwo@pkoubezpieczenia.pl.

Pamiętaj:

kod z narzędzia autoryzacyjnego jest niezbędny wyłącznie do zatwierdzenia zlecanej przez Ciebie, w serwisie Twoja Polisa, dyspozycji wykupu całkowitego lub częściowego środków zgromadzonych na polisie. Pole do wprowadzenia kodu pojawia się na ekranie potwierdzenia, po wprowadzeniu wszystkich danych dla operacji.

PKO Ubezpieczenia nigdy nie wymaga od Ciebie podania:

  • kodu jednorazowego podczas logowania do serwisu Twoja Polisa, ani bezpośrednio po zalogowaniu do niego.
  • kilku kodów jednorazowych jednocześnie,
  • kodu jednorazowego w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązanej przez pracownika Towarzystwa,
  • kodu jednorazowego do uwierzytelnienia, identyfikacji, potwierdzenia adresu IP dla Twojego komputera,
  • danych karty płatniczej, takich jak: numer karty, data ważności i kod CVV, podczas korzystania z serwisu internetowego.

Przed potwierdzeniem operacji wykupu częściowego lub całkowitego zlecanej w serwisie Twoja Polisa kodem SMS przeczytaj uważnie treść otrzymanego SMS-a, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji (zwróć uwagę na poprawność numeru rachunku odbiorcy oraz kwotę transakcji). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Infolinią.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy zasadne jest podawanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego, przed podaniem kodu, skontaktuj się z Infolinią.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • z Infolinią PKO Ubezpieczenia pod numerem 801 541 500. Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.
  • lub wiadomość mailową na adres bezpieczenstwo@pkoubezpieczenia.pl.