2015-09-07 11:35

Zamiana funduszy PKO TFI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją podmiotu zarządzającego funduszami, tj. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI), zatwierdzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, następuje połączenie poniżej wskazanych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy. Połączenie subfunduszy zostanie przeprowadzone w trzech etapach:

Etap
Subfundusze Przejmujące z PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty Subfundusze Przejmowane z PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty
I   (25.09.2015) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Akcji Rynku Złota PKO Złota
II  (02.10.2015) PKO Akcji Rynku Japońskiego PKO Akcji Rynku Japońskiego
III (09.10.2015) PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
PKO Akcji Rynków Wschodzących PKO Akcji Rynków Wschodzących

Wskutek połączenia subfundusz przejmujący wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki subfunduszu przejmowanego. Dla Klientów, którzy w swojej umowie ubezpieczenia mają dostępne wymienione powyżej fundusze oznacza to, że:

1) nie zmieni się profil ryzyka i stosowana polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego w stosunku do subfunduszu przejmowanego;

2) nie zmienią się opłaty pobierane przez PKO TFI wymienione w prospekcie, ani także opłata za zarządzanie pobierana przez PKO Ubezpieczenia;

3) dla następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) inwestujących we wskazane wyżej subfundusze PKO TFI zmienią się nazwy oraz kody UFK:

a. UFK PKO Złota pro (G99) od dnia 21 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Złota pro (H60);
b. UFK PKO Złota (I) pro (H47) od dnia 21 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Złota (I) pro (H68);
c. UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego pro (H03) od dnia 21 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (H61);
d. UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (I) pro (H40) od dnia 21 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (I) pro (H64);
e. UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego pro (H04) od dnia 28 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego pro (H62);
f. UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego (I) pro (H41) od dnia 28 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego (I) pro (H65);
g. UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego typu E pro (kod: J04) od dnia 28 września 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego typu E pro (J62)
h. UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących pro (H05) od dnia 5 października 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących pro (H63);
i. UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) pro (H42) od dnia 5 października 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) pro (H66);
j. UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących (I) pro (H43) od dnia 5 października 2015 roku będzie funkcjonował jako UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących (I) pro (H67);

4) wszystkie wpłaty przeznaczone na nabycie jednostek UFK inwestujących we wskazane wyżej przejmowane subfundusze PKO TFI dokonane po:

a. 20 września 2015 roku – dla funduszy UFK PKO Złota pro (G99), UFK PKO Złota (I) pro (H47), UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego pro (H03) oraz UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (I) pro (H40);
b. 27 września 2015 roku – dla funduszy UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego pro (H04), UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego (I) pro (H41) oraz UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego typu E pro (kod: J04);
c. 4 października 2015 roku – dla funduszy UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących pro (H05), UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) pro (H42) oraz UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących (I) pro (H43);
zostaną zaewidencjonowane w jednostki UFK o nowych kodach;
Dodatkowo, dla Klientów posiadających aktywa w przejmowanych ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK), w wyniku połączenia subfunduszy:

5) nastąpi zamiana jednostek w UFK przejmowanych na jednostki UFK przejmujących przy jednoczesnej zmianie ich ceny. Zamiana jednostek funduszy nastąpi w dniach:

a. 25 września 2015 roku – dla funduszy UFK PKO Złota pro (G99), UFK PKO Złota (I) pro (H47), UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego pro (H03) oraz UFK PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (I) pro (H40), po cenie z dnia 24 września 2015 roku;
b. 2 października 2015 roku – dla funduszy UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego pro (H04), UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego (I) pro (H41) oraz UFK PKO Akcji Rynku Japońskiego typu E pro (kod: J04), po cenie z dnia 1 października 2015 roku;
c. 9 października 2015 roku – dla funduszy UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących pro (H05), UFK PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (I) pro (H42) oraz UFK PKO Akcji Rynków Wschodzących (I) pro (H43), po cenie z dnia 8 października 2015 roku;
wartość aktywów zgromadzonych na Państwa rejestrach w UFK przejmujących nie ulegnie zmianie w stosunku do wartości aktywów w UFK przejmowanych;

6) w związku z ww. zamianą jednostek UFK, od daty wskazanej w pkt 4) do momentu połączenia subfunduszy nie będzie możliwości składania zlecenia transferu oraz wykupu częściowego w ramach UFK przejmowanego (będącego przedmiotem zmiany);

Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Wyceny jednostek dotychczasowych UFK będą dostępne na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia wskazanego w pkt 5).

Pragniemy poinformować, iż na stronie www.pkotfi.pl znajdą Państwo pełną treść ogłoszenia o połączeniu subfunduszy, a także pełną dokumentację funduszy przejmujących.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: kontakt@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PKO Ubezpieczenia