2004-08-02 07:48

Zagraniczne Fundusze w ofercie Nordea

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa satysfakcję stale pracujemy nad uatrakcyjnieniem naszej oferty oraz zapewnieniem jak najwyższego poziomu obsługi. W związku z tym, w ramach ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, począwszy od dnia 1 lipca b.r. utworzyliśmy trzy nowe fundusze o charakterze akcyjnym:
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea Europejskich Akcji Plus (inwestujący w jednostki European Value Fund, denominowane w euro, który inwestuje w akcje firm europejskich),
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea Północnoamerykańskich Akcji Plus (inwestujący w jednostki Far Eastern Value Fund, denominowane w dolarach USA, który inwestuje w akcje firm północnoamerykańskich),
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus (inwestujący w jednostki North American Value Fund, denominowane w dolarach USA, który inwestuje w akcje firm dalekowschodnich).
Jednostki, w które inwestują nasze nowe fundusze, są oferowane przez Nordea Investment Funds SA, naszą siostrzaną firmę z Luksemburga, która posiada długoletnie doświadczenie w inwestowaniu na rynkach międzynarodowych.
Fundusz Nordea 1, SICAV North American Value Fund otrzymał nagrodę S&P European Funds Award 2004 za najlepsze wyniki funduszu w swojej kategorii za okres ostatnich 3 i 5 lat.

Wprowadzenie nowych funduszy umożliwia Państwu aktywne inwestowanie w spółki o bardzo dobrej kondycji finansowej i perspektywach rozwoju, funkcjonujące na wymagających rynkach Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji.
1 września b.r. wchodzą w życie zmiany w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych polegające na udostępnieniu Państwu funduszy oraz modyfikacji regulaminu dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Dynamicznego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Akcji.
Zmiany dotyczą charakterystyki aktywów, zasad dywersyfikacji oraz limitów wielkości inwestycji i innych ograniczeń w tych Funduszach. Fundusze te obecnie inwestują część aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcji. Począwszy od 1 września b.r. rozpoczną one bezpośrednie inwestowanie w akcje i inne rodzaje papierów wartościowych wymienione w punkcie opisującym charakterystykę aktywów. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie kosztów transakcyjnych.
Szczegółowe informacje o nowych Funduszach znajdziecie Państwo w dziale Fundusze kapitałowe oraz pod numerem telefonu 0 801 667 332, gdzie uzyskacie Państwo odpowiedź na pytania dotyczące wprowadzonych zmian.
Jesteśmy przekonani, że wzbogacenie oferty o nowe rozwiązania i wprowadzone zmiany zyskają Państwa aprobatę i przyniosą wymierne korzyści finansowe.

Zespół Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA