2016-03-31 15:10

Wycofanie funduszu G85 – UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych (PLN H) pro

Szanowni Państwo,

Z uwagi na decyzję podmiotu zarządzającego Fidelity Funds o likwidacji funduszu Fidelity Funds – Global Real Asset Securities Fund, informujemy o usunięciu z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) z dniem 25 kwietnia 2016 roku funduszu UFK Fidelity Akcji Spółek Globalnych (PLN H) pro (kod funduszu G85).

Począwszy od dnia 26 kwietnia 2016 roku, nie będą realizowane zlecenia transferów do wskazanego funduszu oraz zmiany alokacji składki, uwzględniające ten fundusz.

Jeśli posiadacie Państwo środki w wycofywanym funduszu, prosimy o złożenie, nie później niż do dnia 25 kwietnia 2016 roku Zlecenia Transferu środków lokowanych w wycofywanym funduszu oraz dyspozycję odpowiedniej zmiany procentowego podziału Składki Alokowanej. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzednim można składać za pośrednictwem serwisu Twoja Polisa lub pisemnie na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl

Jeśli do dnia 25 kwietnia 2016 roku nie złożą Państwo dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w dniu 4 maja 2016 roku nastąpi zmiana podziału alokowanej składki, a w dniu 9 maja 2016 roku środki pozostające na ten dzień w wycofywanym funduszu zostaną przetransferowane do UFK Schroder Akcji Globalnych pro (kod funduszu F49).

Jednocześnie informujemy, że wycena jednostek wycofywanego funduszu będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 9 maja 2016 roku.

Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Pragniemy poinformować, iż na stronie www.fidelity.pl znajdą Państwo pełną dokumentację likwidowanego funduszu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
  • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
  • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PKO Ubezpieczenia