2016-11-18 15:52

Wycofanie funduszu F95 – UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro

Szanowni Państwo,

Z uwagi na decyzję podmiotu zarządzającego Franklin Templeton Investment Funds o likwidacji subfunduszu Templeton BRIC Fund N (acc) PLN-H1, informujemy o usunięciu z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) z dniem 24 listopada 2016 roku funduszu UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro (kod funduszu F95).

Począwszy od dnia 25 listopada 2016 roku, nie będą realizowane zlecenia transferów do wskazanego funduszu oraz zmiany alokacji składki, uwzględniające ten fundusz.

Jeśli posiadacie Państwo środki w wycofywanym funduszu, prosimy o złożenie, nie później niż do dnia 24 listopada 2016 roku Zlecenia Transferu środków lokowanych w wycofywanym funduszu oraz dyspozycję odpowiedniej zmiany procentowego podziału Składki Alokowanej. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzednim można składać za pośrednictwem serwisu Twoja Polisa lub pisemnie na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.

Jeśli do dnia 24 listopada 2016 roku nie złożą Państwo dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpi zmiana podziału alokowanej składki, a w dniu 8 grudnia 2016 roku środki pozostające na ten dzień w wycofywanym funduszu zostaną przetransferowane do UFK Gwarantowany pro (kod funduszu F01).

Jednocześnie informujemy, że wycena jednostek wycofywanego funduszu będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Pragniemy poinformować, iż na stronie www.franklintempleton.pl znajdą Państwo pełną dokumentację likwidowanego funduszu, natomiast informacje dotyczącego funduszu UFK Gwarantowany pro znajdują się na stronie www.pkoubezpieczenia.pl.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

    • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku
      w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
    • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
    • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PKO Ubezpieczenia