2016-04-14 15:02

Wycofanie funduszu F40 – UFK NN Selektywny pro

Szanowni Państwo,

Z uwagi na decyzję podmiotu zarządzającego NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych o połączeniu subfunduszy NN Selektywny z NN Akcji, informujemy o usunięciu z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) z dniem 16 maja 2016 roku funduszu UFK NN Selektywny pro (kod funduszu F40).

Począwszy od dnia 30 maja 2016 roku, nie będą realizowane zlecenia transferów do wskazanego funduszu oraz zmiany alokacji składki, uwzględniające ten fundusz.

Jeśli posiadacie Państwo środki w wycofywanym funduszu, prosimy o złożenie, nie później niż do dnia 29 maja 2016 roku Zlecenia Transferu środków lokowanych w wycofywanym funduszu oraz dyspozycję odpowiedniej zmiany procentowego podziału Składki Alokowanej. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzednim można składać za pośrednictwem serwisu Twoja Polisa lub pisemnie na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl

Jeśli do dnia 29 maja 2016 roku nie złożą Państwo dyspozycji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w dniu 6 czerwca 2016 roku nastąpi zmiana podziału alokowanej składki, a w dniu 17 czerwca 2016 roku środki pozostające na ten dzień w wycofywanym funduszu zostaną przetransferowane do UFK NN Akcji pro (kod funduszu F17).

Jednocześnie informujemy, że wycena jednostek wycofywanego funduszu będzie dostępna na stronie www.pkoubezpieczenia.pl do dnia 29 czerwca 2016 roku.
Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

Pragniemy poinformować, iż na stronie www.nntfi.pl znajdą Państwo pełną dokumentację likwidowanego funduszu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
• telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
• mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
• wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół PKO Ubezpieczenia