Aktualności

 • Dla spółki

 • Rok

Wszystkie

 • 2005-11-24

  ZGODA KNUIFE NA PRZEJĘCIE PRZEZ NORDEA SPÓŁEK SAMPO

  23 Listopada 2005 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała zgodę na nabycie 100% akcji spółek Sampo Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przez Nordea Life Holding A/S. Oznacza to osiągnięcie przez Nordea kolejnego etapu w kierunku zamknięcia tej transakcji. Obie strony dokładają wszelkich [...]

  więcej
 • 2005-10-31

  WYNIKI FINANSOWE NORDEA PO III KWARTAŁACH 2005

  Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przedstawiło wyniki finansowe po III kwartałach 2005r. Po III kwartałach 2005 roku Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odnotowało 194 882,66 PLN przypisu składki brutto, co stanowi 97 % poprawę w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku 2004 (98 952,00 PLN [...]

  więcej
 • 2005-10-12

  NOWA OFERTA FUDUSZY DLA KLIENTÓW NORDEA

  Od 5 października br. Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wprowadziło do oferty tzw. Portfele Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach produktu Nordea Inwestor oferowanego przez Nordea Bank Polska. S.A. Aktywa Portfeli Funduszy są inwestowane w jednostki innych Funduszy będących w ofercie Towarzystwa. Jest to rozwiązanie dla tych z naszych [...]

  więcej
 • 2005-08-23

  PROGRAMY PRACOWNICZE Z NORDEA

  Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zarejestrowało w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pierwsze dwa pracownicze programy emerytalne w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Decyzją KNUIFE z dnia 28 lipca 2005 roku został wpisany do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony przez Bank Spółdzielczy [...]

  więcej