Aktualności

 • Dla spółki

 • Rok

Wszystkie

 • 2015-10-09

  TERMINY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „Ustawa”), zgodnie z art. 6 Ustawy, Towarzystwo udziela odpowiedzi na złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w [...]

  więcej
 • 2015-09-07

  ZAMIANA FUNDUSZY PKO TFI

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją podmiotu zarządzającego funduszami, tj. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI), zatwierdzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego, następuje połączenie poniżej wskazanych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy. Połączenie subfunduszy zostanie przeprowadzone w trzech etapach: [...]

  więcej
 • 2015-07-14

  ZMIANY NAZW UFK

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy firmy ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN Investment Partners TFI S.A.) od dnia 21 lipca 2015 roku zmieniają się nazwy niektórych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Zmiany znajdą Państwo w poniższej tabeli: Kod UFK [...]

  więcej
 • 2015-06-19

  ZMIANY W SERWISIE INTERNETOWYM PKOUBEZPIECZENIA.PL

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 22 czerwca 2015 roku oddamy do Państwa dyspozycji, nową, zmodyfikowaną wersję serwisu pkoubezpieczenia.pl Najważniejsze zmiany będą dotyczyły strony głównej serwisu, która zyska nowy wygląd oraz menu. Modyfikacji ulegnie również sposób nawigacji serwisu w obszarze oferty produktowej, a także dotychczasowa funkcjonalność prezentowania aktualności. Mamy nadzieję, że [...]

  więcej