Aktualności

 • Dla spółki

 • Rok

Wszystkie

 • 2017-01-30

  UOKIK

  Informacje dla Klientów posiadających ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Porozumienie szczegółowe UOKiK Porozumienie szczegółowe UOKiK dotyczące Klientów powyżej 61. roku życia Realizacja decyzji Prezesa UOKiK RLU nr 4/15

  więcej
 • 2016-11-18

  WYCOFANIE FUNDUSZU F95 – UFK TEMPLETON AKCJI BRIC (PLN H) PRO

  Szanowni Państwo, Z uwagi na decyzję podmiotu zarządzającego Franklin Templeton Investment Funds o likwidacji subfunduszu Templeton BRIC Fund N (acc) PLN-H1, informujemy o usunięciu z oferty PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (PKO Ubezpieczenia) z dniem 24 listopada 2016 roku funduszu UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro (kod funduszu F95). [...]

  więcej
 • 2016-04-15

  REALIZACJA DECYZJI PREZESA UOKIK RLU NR 4/15

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Towarzystwo”) podejmuje działania mające na celu obniżenie wysokości kosztu wykupu całkowitego związanego z rozwiązaniem/wystąpieniem z zawartej z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach realizacji zadeklarowanych przez Towarzystwo zobowiązań objętych treścią decyzji RLU nr 4/15 wydanej [...]

  więcej
 • 2016-04-14

  ZAMIANY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH G94 I I94

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją podmiotu zarządzającego Schroder Investment Management, dnia 29 czerwca 2016 r. Schroder Alternative Solutions – Gold and Precious Metals Fund (Fundusz przejmowany) dokona wniesienia aportem wszystkich swoich aktywów i zobowiązań (Aport) do Schroder International Selection Fund – Global Gold (Fundusz przejmujący). W [...]

  więcej