2004-04-23 11:54

Medal Europejski dla Multi Ochrony

23 kwietnia w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród VIII Edycji Medalu Europejskiego.
Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest przybliżenie idei integracji Polski z Unią Europejską w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Medal Europejski, to swoista rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom przez najważniejszą instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (współorganizatora i patrona) oraz przez Business Centre Club.

Nasze Towarzystwo otrzymało medal za ubezpieczenie „Nordea Multi Ochrona„. Już po raz drugi możemy poszczycić się wyróżnieniem przyznawanym przez BCC. W ubiegłym roku otrzymaliśmy to wyróżnienie za Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W uroczystościach organizowanych w Pałacu Lubomirskich uczestniczyli, obok przedsiębiorców z BCC, przedstawiciele Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, członkowie rządu i parlamentu odpowiedzialni za integrację Polski z Unią Europejską, wybitni artyści i publicyści. Gospodarzami imprezy byli: minister Danuta Hübner – Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Grażyna Majcher-Magdziak – Przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej i Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club.

Dodatkowych informacji udziela:
Mieczysław Putkowski, tel. +22 639 88 73/74 w. 214;
e-mail: m.putkowski@nordeazycie.pl
Departament Marketingu i PR Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.