Ubezpieczenie spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek Utraty źródła dochodu albo Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Warunków Ubezpieczenia spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek Utraty źródła dochodu albo Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla klientów PKO BP SA, którzy zawarli z PKO Bankiem Polskim SA umowę Pożyczki Gotówkowej.

 • Szczegóły
  oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do
  pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa

 • Składka ubezpieczeniowa

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak otrzymać świadczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

 • ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę Pożyczkobiorcy w trudnych sytuacjach życiowych:
 • – Utraty źródła dochodu albo
  – Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku

 • ochrona dostosowana jest do różnorodnych form zatrudnienia (np. Stosunek pracy, umowa zlecenia, Kontrakt marynarski, Działalność gospodarcza)
 • proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia (podpisanie Wniosko-Polisy i opłacenie Składki Ubezpieczeniowej)