Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie dla klientów PKO BP SA i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli Umowy Kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (w ofercie od 30.03.2015 roku)

 • Szczegóły
  oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do
  pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa i Okres Ubezpieczenia

 • Składka ubezpieczeniowe

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak otrzymać świadczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

 • Ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę Kredytobiorcy oraz jego bliskim w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia – wystarczy tylko podpisać Wniosko – Polisę i opłacić Składkę Ubezpieczeniową.
 • Uproszczone przystąpienie do ubezpieczenia, bez konieczności wykonywania badań lekarskich.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie Polski i całego świata.
 • Ubezpieczeniem może być objętych nawet 3 kredytobiorców podpisujących wspólną umowę kredytu.
 • Szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych w zakładce „Dokumenty do pobrania”.